AGROLOK - Osiek

Zakład uszlachetniania białka roślinnego z częścią biurową
Lokalizacja: Osiek, powiat Brodnicki, gmina Osiek
Powierzchnia zabudowy zakładu: 11.074,87m2.

Kompleks składa się z obiektów takich jak:
- 2 budynki produkcyjne
- Magazyn płaski
- Silosy magazynowe
- Budynek spedycji
- Obiekt kosza przyjęciowego
- Estakada pary technologicznej
- Kotłownia
- Zbiornik na olej roślinny
- Stacja transformatorowa
- Spedycja ziarna z wagą
- Budynek socjalno-biurowy
- Wagi samochodowe z rakorafem