Oferta

Świadczymy usługi związane z planowaniem inwestycji, obsługą formalno-prawną, projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych. Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami oraz firmami. Zapewniamy rzetelność oraz terminowość usług.

Oferujemy:
 • Indywidualne projekty budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • Adaptacje projektów gotowych, zewnętrznych,
 • Projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
 • Projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych, rolniczych
 • Projekty budynków gospodarczych i garaży,
 • Projekty rozbudowy, nadbudowy oraz modernizacji budynku,
 • Projekty branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej,
 • Zmiany sposobu użytkowania,
 • Wizualizacje budynków,
 • Inwentaryzacje budowlane,
 • Projekty zabezpieczenia budynków przed wpływami eksploatacji górniczej,
 • Projekty zagospodarowania terenu,
 • Projekty zjazdów z dróg publicznych,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Kosztorysy,
 • Projekty termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz usługowych,
 • Raporty oddziaływania na środowisko oraz operaty wodno prawne,
 • Nadzór budowlany: kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski.

Zlecenia realizujemy w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
Serdecznie zapraszamy do Współpracy