Tech Plon

Magazyn zbóż oraz produkcja materiałów paszowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Lokalizacja: Lasocice, powiat Leszno
Powierzchnia zabudowy zakładu: 3.789,53m2.

Kompleks składa się z obiektów takich jak:
– Kosz przyjęciowy wraz z wiata stalową
– Budynek obsługi elewatora
– Waga samochodowa z wiatą stalową oraz z trzema silosami lejowymi (Spedycja)
– Konstrukcja pod czyszczalnię
– Wieża 1
– Wieża 2
– Konstrukcja stalowa z dwoma silosami lejowymi
– Konstrukcja czyszczalni
– Silosy płaskodenne S01-S11
– Zaplecze techniczne
– Trafostacja typowa ZPUE